LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

วิชาเตรียมพื้นฐาน ม.1

วิชาเตรียมสร้างพื้นฐาน ม.1

Written by Super User
Hits: 6703

วิชาเตรียมสร้างพื้นฐาน ม.1

วิชาสามัญ

    -ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551

วิชาศาสนา

-อากีดะฮ์ อะฮ์ลิซซุนนะฮ์วันยามาอะฮ์

-อัลกุรอาน

-ตัฟซีรและหาดิษสั้นๆ.

-ฟิกฮ์ปฎิบัติ.

วิชาภาษา

-ภาษาอาหรับ, ฟัง พูด อ่าน เขียน.

-ภาษามลายูอินโดนีเซีย, ฟัง พูด อ่าน เขียน.

-ภาษาอังกฤษ, ฟัง พูด อ่าน เขียน.

 

-ฝึก ปีดาโต้(ปฐกถา) ทั้ง 3 ภาษา.