LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

แนวทางการปลูกฝังนักเรียน

แนวทางการปลูกฝังนักเรียน

Written by Super User
Hits: 6288

แนวทางการปลูกฝังนักเรียน /Panca jiwa

 

1-ให้มีจิตอิคลัศ(จริงใจ)/Keikhlasan โดยมีความหมายว่า ทำเพื่ออัลลอฮ์,ไม่สามารถวัดด้วยเงิน,ไม่กลัวถูกรังเกียจ
2-ให้มีจิตพอประมาณ /
Kesedarhanaan โดยมีความหมายว่า พอประมาณในเรื่องการแสดงออก,ความคิด,อุปนิสัยการใช้จ่าย,การเป็นอยู่
3-ให้มีจิตพึ่งพาตนเอง
/Berdikari โดยมีความหมายว่า ทุกกิจการในโรงเรียนได้ดำเนินการโดยนักเรียนเอง.
4-ให้มีจิตที่เป็นพี่น้องกัน/
Ukhuwah islamiyah โดยมีความหมายว่า :สร้างความเป็นพี่น้องที่มาจากฐานแห่งสันติ(อิสลาม)
5-ให้มีจิตอิสระ /
Pikiran bebas โดยมีความหมายว่า อิสระทีมีกรอบของศาสนบัญญัติไม่ใช่เสรีเหนืออื่นใด