LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

การพึ่งพาตนเองของโรงเรียน

การพึ่งพาตนเองของโรงเรียน

Written by Super User
Hits: 7182

การพึ่งพาตนเองของโรงเรียน

#การพึ่งพาตนเอง ด้านสถาบัน:
-สถาบันการศึกษาแห่งนี้อยู่บน และเพื่อคนทุกกลุ่มชน.
-สถาบันการศึกษาแห่งนี่คือสนามฝึกฝนไม่ใช่สังคมชีวิตที่หรูหรา.
-จงฟื้นฟูพัฒนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เจริญ และอย่าหวังพึ่งความเจริญของสถาบันเพื่อตนเอง.
-สถาบันการศึกษาแห่งนี้คือสถานที่ทำความดีเพื่ออัลลอฮ์(อิบาดะฮ์) และแสวงหาความรู้.

#การพึ่งพาตนเอง ด้านองค์กร:
องค์กรที่โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์นั้นยืนด้วยตนเอง ไม่ได้อยู่ภายใต้องค์กรใดในสังคม
,ปรัชญาองค์กรว่า"สัจธรรมที่ไม่เป็นระบบ จะแพ้อธรรมที่เป็นระบบได้".

 

#การพึงพาตนเอง ของระบบ:
-ระบบผู้นำ.
-ระบบการบริหารจัดการ
-การจัดการเรียนการสอน.
 
-ผู้สืบทอด.
-ปัจจัยเกื้อหนุน.
                        
-ระบบทั้งหมดเดินอย่างอิสระโดยไม่ถูกคุกคามจากองค์กรใดๆ.
      
-มีประสบการณ์และความรู้ในการบริหารจัดการไม่ใช่นักทฤษฏีและนักพูดการศึกษา.

#การพึ่งพาตนเอง ด้านปัจจัย:
-กิจการทั้งหมดดำเนินการโดยนักเรียนเองและการเป็นอยู่ของครูก็ดูแลกันเอง.
-การสร้างธุรกิจเอง เช่น ร้านของชำ
,ครัวนักเรียน, และอื่นๆอีก.

#การพึ่งพาตนเอง ด้านทรัพยากรมนุษย์ :
-ทรัพยากรบุคคลของรัศมี.
-บุคคลที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ
-บุคคลที่มีคุณลักษณะอุปถัมป์ตนเอง.
-บุคคลที่มีคุณลักษณะอิสะที่จะเติมเต็มสิ่งดีงามให้กับตนเอง.
-ยืนหยัดในการที่จะเริ่มต้นและยกระดับตนเองโดยไม่ต้องรอใครมาช่วยยกและเกื้อกูลให้.