LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

เด็กหญิงรัยมี ไหนเด เด็กหญิงมุสลีฮ๊ะ ยีสะหมันอาหลี และเด็กหญิงอรลดา ฤทธิ์โต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขัน sci-show ระดับมัธยมต้น ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา

Written by Super User
Hits: 1462

วันที่ 25 กรกฎาคม 62 โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน sci-show ระดับมัธยมต้น โครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศเพื่อการเรียนรู้ชานแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา จังหวัดยะลา จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย 1.เด็กหญิงรัยมี ไหนเด 2.เด็กหญิงมุสลีฮ๊ะ ยีสะหมันอาหลี  3.เด็กหญิงอรลดา ฤทธิ์โต ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1