LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนชั้น ม.1- ม.2

Written by Super User
Hits: 1390

วันนี้ (27 พ.ย. 62) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณชายหาดวังหนาว พร้อมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณรอบๆ มัสยิดค็อยรุลอันวาร์ บ้านท่าคลอง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา