LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนประทีปศาสตร์ อ.เทพา จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงาน

Written by Super User
Hits: 1211

26 ตุลาคม 2563 โรงเรียนประทีปศาสตร์ อ.เทพา จ.สงขลา เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้จัดการ คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมรับฟังแนวการบริหารจัดการของโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน