LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

เจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ตรวจนิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคล ปีการศึกษา 2565

Written by Super User
Hits: 354

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่จากสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ คณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ที่ 54/2565 คณะกรรมการชุดที่ 3 ตรวจนิเทศ และติดตามการขอรับเงินอุดหนุนรายบุคคลของโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย นางวนิดา หีมพินิจ ผู้จัดการ ให้การต้อนรับในการตรวจนิเทศ ติดตามการรขอรับเงินอุดหนุนดังกล่าว