LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ผลงาน/รางวัล/ความสำเร็จ

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮุสนานี สาเมาะ นักเรียนชั้นม.3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

Written by Super User
Hits: 1621

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวฮุสนานี สาเมาะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "แม่ของแผ่นดิน" จัดโดยศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 20 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเซาเทิรน์วิวปัตตานี