LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันเม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีนายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3

Written by Super User
Hits: 1749

วันนี (12/8/61) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมวันเม่แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระคุณแม่ โดยมีนายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ อาคารเรียนใหม่ ชั้น 3 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน163 คน

-จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เห็นความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ และได้ระลึกถึงพระคุณของแม่

-รูปแบบกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก ผศ.เจ๊ะเล๊าะ แขกพงศ์ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน และมีการแสดงอานาชีดจากนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3