LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

คณะครูและนักศึกษา จาก Gontor Indonesia จำนวน 25 คน มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์

Written by Super User
Hits: 1337

วันนี้ (12/9/2561 เวลา 10.30 น. คณะครูและนักศึกษา จาก Gontor Indonesia จำนวน 25 คน มาเยี่ยมเยียนโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ โดยมีนายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางวนิดา หีมพินิจ ผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ คณะครูและนักศึกษาจาก Gontor Indonesia จะไปศึกษาดูงานต่อ ณ ศาล จังหวัดนาทวี หลังจากเสริ็จสิ้นภารกิจที่โรงเรียนต่อไป