LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

Written by Super User
Hits: 1650

วันนี้ (17/8/61) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ โดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการศึกษา สร้างการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง