LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดสอบ "การทดสอบอ่านเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโนบายของศูนย์พัฒนาภาษาไทย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้

Written by Super User
Hits: 1349

วันนี้ (15/9/61) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดสอบ "การทดสอบอ่านเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามนโนบายของศูนย์พัฒนาภาษาไทย ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้