LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล

Written by Super User
Hits: 1907

วันนี้ (9-10 กุมภาพันธ์ฺ 2562) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 34 คน ครูและวิทยากร  (จากโรงเรียนและวิทยากรรับเชิญ)  จำนวน 11 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม รูปแบบของกิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกเสือ กิจกรรมเดินทางไกล ผจญภัย เป็นต้น