LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

Written by Super User
Hits: 259
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการส่งเสริมความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ - คณิต ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา  
ภาพ/ข่าว : เพจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา