LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ นำนักเรียนชั้น ม.5 เข้าร่วมกิจกรรม "เติมวิทย์ สนุกคิดกับวิทย์รอบตัว"

Written by Super User
Hits: 108

วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 คน เข้าร่วมกิจกรรม "เติมวิทย์ สนุกคิดกับวิทย์รอบตัว" ของสาขาเคมี (วทบ.& คบ.) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เรื่อง "เคมีรอบตัว อินดิเคเตอร์จากธรรมชาติ"
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้เคมีจากสิ่งรอบตัว ฝึกสังเกต ได้ทดลอง ฝึกปฏิบัติจริง